امروز: دوشنبه 23 تیر 1399
محصولات پر فروش
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش دسته: مدیریت
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 339 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 68

چکیده فارسی،فهرست،منبع لاتین

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

مقدمه:سلامت روان،نیازی اساسی و برای بهبود کیفیت زندگی انسان،امری حیاتی است. مطالعات روانشناسان نشان داد که بین رویدادهای استرسزا و اختلالات روانشناختی،عوامل تعدیل کننده ای وجود دارد که موجب می شود رویدادهای استرسزا،اثرات متفاوتی بر افراد به جای بگذارند. تاب آوری عبارت است از توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدیدکننده و سرسختی نیز بعنوان یک ویژگی  شخصیتی نحوه مقابله با استرس زاها را در افرا تعدیل می کند.این دو مولفه بعنوان شاخص های حایز اهمیت در سلامت روان در موفقیت تحصیلی ،در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش مورد بررسی قرار گرفت.

روش اجرا: طرح این تحقیق از نوع مقطعی-توصیفی است.در این تحقیق موفقیت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک محسوب میشود و دو متغیر تاب آوری و سرسختی متغیرهای پیش بینی بودند.موفقیت تحصیلی دانشجویان براساس معدل دانشجویان در دو گروه با معدل بالای 15 (دانشجویان موفق) و زیر 15 (دانشجویان ناموفق) در نظر گرفته شد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل 3 پرسشنامه که اولین پرسشنامه ،پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و دو پرسشنامه دیگر به ترتیب شامل پرسشنامه سخت رویی اهواز (AHI) متعلق به كوباسا و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون(CD-RIS) بود.

نتایج: در كل نمونه های مورد بررسی، سرسختی به صورت مثبت و معناداری تاب آوری را پیش بینی می كند  . در واقع، به ازای هر یك واحد تغییر در نمرة سرسختی ، نمرة تاب آوری 39/0تغییر می كند. همچنین این مطالعه نشان داد تاب آوری در افراد موفق بیشتر است (P=0.027 & t=2.32). در بین دانشجویان موفق، سرسختی می تواند به صورت مثبت و معناداری تاب آوری آنان را پیش بینی كند (  0001/0 P< و 39/0 = β). در مورد دانشجویان ناموفق نیز وضع به این شكل است كه سرسختی به صورت مثبت و معناداری تاب آوری آنان را پیش بینی می كند(  03/0P= و 15/0 = β). یعنی به ازای یك واحد تغییر در نمرة سرسختی،15/0 تغییر در نمرة تاب آوری به وجود می آید. در هر دو گروه دانشجویان، سرسختی می تواند تاب آوری را پیش بینی كند، اما بررسی مقدار شاخص هایی مانند ضریب تعیین (R2) و ضریب استاندارد رگرسیون  (ß)، در دو تحلیل حاكی از آن است كه در دانشجویان موفق، خودكارآمدی، به صورت قویتری تاب آوری را پیش بینی می كند.

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه ،هم راستا با دیگر مطالعات در این زمینه،اولا هم سویی دو عامل شخصیتی سرسختی روانشناختی و تاب آوری را به اثبات رسانده و همچنین نشان داده که این دو صفت شخصیتی هم سو با میزان موفقیت در دانشجویان بوده اند که این ویژگی می تواند به گزینش صحیح افراد در مراحل اولیه ورود به سازمانهای نظامی کمک کند تا افرادی در این سازمانها وارد شوند که تا حدود بیشتری در ارتباط با پیشرفت تحصیلی آنان بتوان پیش بینی کرد.

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش , سرسختی , تاب آوری , موفقیت تحصیلی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر