امروز: شنبه 3 اسفند 1398
محصولات پر فروش
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود فایل ورد Word مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه

دانلود فایل ورد Word  مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 29 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 457 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 186

نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 186 صفحه نظم و امنیت لازمه ادامه حیات هر حکومتی می باشد و از جمله اهداف اصلی هر حکومتی، استقرار نظم و امنیت در جامعه به منظور پاسداری از هنجارهای اجتماعی و تامین آسایش فردی وعمومی افراد جامعه است

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 186 صفحه

نظم و امنیت لازمه ادامه حیات هر حکومتی می باشد و از جمله اهداف اصلی هر حکومتی، استقرار نظم و امنیت در جامعه به منظور پاسداری از هنجارهای اجتماعی و تامین آسایش فردی وعمومی افراد جامعه است. بنا براین سلاح، یکی از تجهیزات لاینفک می باشد که برای اجرای نظم و امنیت در اختیار پرسنل نیروهای مسلح در اجرای ماموریت های ذاتی قرارداده می شود، و پرسنل وظیفه دارند تا در چار چوب قوانین و مقررات در مصاف با اخلال گران امنیت  با استفاده از آن اقدام  نمایند.درحالت استفاده از سلاح و تیراندازی به سمت افراد و وسایل نقلیه،که نتایجی همچون قتل ، جرح و ایراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتیرانداز رعایت ضوابط و مقررات قانونی را در تیراندازی خود ننماید، مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از آنرا باید بپذیرد و در صورتی که برابر ضوابط و مقررات قانونی تیراندازی نماید از هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول یا مجروح یا زیان دیده مقصر نباشد. پرداخت دیه و جبران خسارت از بیت المال بر عهده  دولت  و سازمان های زیربط می باشد و اگر چنانچه افراد دیگری مقصر باشند، در این خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کیفری ایران به منظور حفظ نظم و امنیت از زمان دوره قاجاریه تاکنون قوانین و مقرراتی چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای پرسنل مشخص شده ولی در خصوص تعیین مسئولیت دقیق آنان چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایند. در این تحقیق با بررسی قوانین ، مقررات ، دیدگاه های حقوقی ، آرای محاکم و دیوان عالی کشور و با تطبیق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعی بر آن است تا حدود و ثغور مسئولیت پرسنل تیرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طریق پیشنهاد، حذف یا اصلاح برخی مواد قانونی،گامی در جهت امنیت قضایی و دستیابی به عدالت اجتماعی برداشته شود.
واژگان كلیدی :پرسنل تیرانداز ، سلاح ، امنیت، مسئولیت كیفری
فهرست مطالب
چکیده                                                                                                  1
مقدمه                                                                                                   2
الف)تعریف مساله و بیان اهمیت آن                                                                2
ب)سئوالات تحقیق                                                                                    3
ج)فرضیه های تحقیق                                                                                 3
د)هدفهای تحقیق                                                                                      4
ه)کاربرد تحقیق                                                                                        4
و)پیشینه و ساختار تحقیق                                                                                      5
بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه         6
فصل اول: مفاهیم اقسام و پیشینه پرسنل تیرانداز و مسئولیت آنان                                7
مبحث اول: مفاهیم و اقسام مسئولیت پرسنل تیرانداز                                              7
گفتار اول: مفهوم مسئولیت و پرسنل و سلاح                                                       7
۱-مفهوم مسئولیت                                                                                     7
۱-۱٫مفهوم لغوی مسئولیت                                                                           7
۲-۱٫مفهوم اصطلاحی مسئولیت                                                                      8
۲-مفهوم مامورین                                                                                      8
۱-۲٫مفهوم لغوی مامورین                                                                            8
۲-۲٫مفهوم اصطلاحی مامورین                                                                       9
۳-مفهوم سلاح                                                                                        9
۱-۳٫مفهوم لغوی سلاح                                                                               9
۲-۳٫مفهوم اصطلاحی سلاح                                                                         9
گفتار دوم: اقسام مسئولیت                                                                           10
۱-مسئولیت کیفری                                                                                   10
۲-مسئولیت مدنی                                                                                     10
۳- مسئولیت قراردادی                                                                               11
۴- مسئولیت اخلاقی                                                                                 12
گفتار سوم: اقسام پرسنل  تیرانداز                                                                   12
۱-مامورین مسلح نظامی                                                                             13
۲-مامورین مسلح غیر نظامی                                                                         14
گفتار چهارم:وجه افتراق تیراندازی مامورین در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه   14  
مبحث دوم:پیشینه تقنینی مسئولیت مامورین تیرانداز در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه        15
گفتار اول: قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی                                                        15
۱-قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ ه.ق                   15
۲-نظامنامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه.ق                             17
۳-لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص
 می شوند مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۳۳ ه.ش                                                        17
۴- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب ۱۳۵۰ ه.ش      18
۵- قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی                          19
گفتار دوم: قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی                                               20
۱-آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۰                                               20
۲-آیین نامه قانونی و مقررات اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
مصوب ۱۳۶۴                                                                                          21
۳-قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰                                                            21
۴-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  مصوب ۱۳۷۱                                           21
۵-قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳              21
۶-دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱/۱/۱۳۷۵                                    22
۷-آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای
مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیات وزیران                                                22
۸-آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح
 در موارد ضروری مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیات وزیران                                             22
۹-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲                                     23
۱۰-آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴
ریاست قوه قضائیه.                                                                                    24
گفتار سوم: مقررات و اصول حاکم بر تیراندازی                                                    25
۱-اصول ضرورت تیراندازی                                                                        25
۲-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم                                                                  26
۳-اصل تناسب در تیراندازی در حین انجام وظیفه                                                 28
فصل دوم-مباحث و ویژگیهای مربوط به سلاح مامورین تیرانداز                                30
مبحث اول: انواع سلاح،ویژگی و شرایط استفاده از آن                                            30
گفتار اول- انواع سلاح                                                                               30
۱-سلاح سرد جنگی                                                                                 31
۲-سلاح شکاری                                                                                      31
گفتار دوم-حق یا تکلیف بودن استفاده از سلاح                                                   33
۱-بیان مقررات قانونی                                                                               33
۲-حق یا تکلیف بودن موضوع                                                                       34
گفتار سوم- شرایط لازم جهت بکارگیری سلاح                                                  35
۱-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله                                          35
۲-فراگرفتن آموزشهای لازم در راستای ماموریت محوله                                          36
۳-تسلط کامل در بکارگیری سلاح واگذار شده                                                   36
۴-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح                                   36
مبحث دوم: جایگاه پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه در
 قلمرو عوامل موجهه جرم                                                                            38
گفتار اول-تکالیف فرماندهان و مامورین                                                           38
۱-تکالیف فرماندهان در قبال مامورین                                                              38
۲-تکالیف پرسنل تیرانداز در قبال فرمانده                                                                    41
گفتار دوم-حکم قانون و امر آمر قانونی                                                            42
۱-حکم قانون                                                                                        44
۲-امر آمر قانونی                                                                                               46
۳- مسایل مربوط به غیر قانونی بودن آمر و اوامر غیر قانونی                                             47
گفتار سوم- دفاع مشروع                                                                             51
۱-شرایط تجاوز یا تعرض به شخص مورد تجاوز                                                53
۲-شرایط دفاع                                                                                       54
بخش دوم: مبانی عملی مسئولیت مامورین تیراندازدر حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه            56      
فصل اول: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی  توسط پرسنل در حین انجام وظیفه    57
مبحث اول: تیراندازی در دفاع از خود و دیگران و دستگیری مجرمین                          57
گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح                                    57
۱-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح                                                           58
۲-دفاع از خود در برابر مهاجمین غیر مسلح                                                       58
گفتار دوم- دفاع از دیگران در برابر مهاجمین                                                      59
۱-دفاع از جان دیگران در برابر مهاجمین                                                          59
۲-دفاع از مال و عرض و ناموس و یا آزادی تن دیگران                                         59
گفتار سوم- تیراندازی بمنظور دستگیری مجرمین                                                  60
۱-دستگیری سارق                                                                                    60
۲- دستگیری قاطع الطریق                                                                            60
۳-دستگیری عامل ترور                                                                              60
۴-دستگیری عامل تخریب                                                                            61
۵-دستگیری عامل انفجار                                                                             62
مبحث دوم: تیراندازی بمنظور استقرار نظم و امنیت، توقف وسایل نقلیه و توقیف زندانیان متواری      64
گفتار اول- تیراندازی بمنظور استقرار امنیت و نظم                                                64
۱-تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی                                                              64
۲-تیراندازی برای حفظ سلاح مامور                                                                65
۳-تیر اندازی برای حفظ اماکن حیاتی و حساس                                                  66
۴- تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز از مرزها                                        68
۵- بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه                      70
۶-بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها وشورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز         73
گفتار دوم-تیراندازی بمنظور توقف وسایل نقلیه                                                  75
۱-قراین معتبر                                                                                        77
۲-دلایل معتبر                                                                                        77
۳- اطلاعات موثق                                                                                     78
۴- شرایط تیراندازی بمنظور متوقف کردن وسایل نقلیه                                           79
۱-۴٫وسیله نقلیه مسروقه باشد                                                                      79
۲-۴٫وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد                                                          79
۳-۴٫وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد                                                                   81
۴-۴٫وسیله نقلیه حامل قاچاق باشد                                                                  81
۵-۴٫وسیله نقلیه حامل مواد مخدر باشد                                                            83
۶-۴٫وسیله نقلیه حامل سلاح و مهمات غیر مجاز باشد                                            85
گفتار سوم-تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری                         91
۱-زندان،بازداشتگاه و انواع آن                                                                      91
۲-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی                                                       92
نتیجه گیری                                                                                             99
فصل دوم: وظایف و پیامدهای تیرندازی مامورین مسلح                                          100
مبحث اول: وظایف مامورین مسلح                                                                  100
گفتار اول- وظایف مامورین قبل از تیراندازی                                                      100
۱-گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده                                              100
۲-گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده                                               100
۳-احراز حق تیراندازی مطابق قانون                                                                 101
۴-احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون                                                          101
۵-دادن ایست و اخطار                                                                              101
گفتار دوم- وظایف مامورین هنگام تیراندازی                                                      102
۱-رعایت اصل تناسب در تیراندازی                                                                102
۲-هدف قرار دان پا در هنگام تیراندازی                                                            102
۳-مراقبت در جهت عدم آسیب رساندن به اشخاص ثالث                                        103
گفتار سوم- وظایف مامورین پس از تیراندازی                                                     103
۱-مواظبت و مراقبت از حال مجروحین                                                            103
۲-حفظ صحنه                                                                                       103
۳-تنظیم صورتجلسه در خصوص ماوقع                                                            104
مبحث دوم: پیامدهای حقوقی تیراندازی                                                            104
گفتار اول- مسئولیت مدنی مامورین                                                                 104
۱-مسئولیت مدنی مامورین از منظر قوانین                                                          104
۲-مسئولیت مدنی مامورین از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                               106
۳-مسئولیت مدنی مامورین از نظر دیدگاه های حقوقی                                            107
گفتار دوم- مسئولیت کیفری مامورین                                                               114
۱-مسئولیت کیفری مامورین از منظر قوانین                                                         114
۱-۱٫تیراندازی غیر قانونی عمدی                                                                   114
۲-۱٫تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                          121
۳-۱٫تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                      123
۲-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                     124
۱-۲٫تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                                              124
۲-۲٫تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                          125
۳-۲٫تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                      126
۳-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی                                127
۱-۳٫دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                   127
۲-۳٫دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی                              130
۳-۳٫دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                          134
گفتار سوم- زوال مسئولیت مامورین و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران     135
۱-زوال مسئولیت مامورین از منظر قوانین                                                          135
۱-۱٫قانون مجازات اسلامی                                                                           135
۲-۱٫قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری                                                     136
۳-۱٫قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح                                                          137
۲-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور                              137
۱-۲٫زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و زوال مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                 137
۲-۲٫زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                137
۳-۲٫زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران                                  138
۳-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران از منظر دیدگاههای حقوقی   139
۱-۳٫زوال مسئولیت مامورین                                                                         139
۲-۳٫زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                141
۳-۳٫زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران                                 142
نتیجه گیری                                                                                           145
پیشنهادات                                                                                            148
پیوست ها                                                                                              150
منابع و ماخذ                                                                                           185                                                                                                                       

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود فایل ورد Word مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه , دانلود فایل ورد Word مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر