امروز: چهارشنبه 9 بهمن 1398
محصولات پر فروش
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی ازدواج موقت

بررسی ازدواج موقت دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 199 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 61

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و از تبعات آن زایش فرزند است در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر، تنها به منظور برقراری روابط جنسی و تشکیل خانواده نیز وجود دارد

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

چکیده:

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و از تبعات آن زایش فرزند است. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر، تنها به منظور برقراری روابط جنسی و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنی پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند. نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.

از دیدگاه اسلام، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه‌است. و بسیار پسندیده و مطلوب است و از منظر فقه اسلامی، عملی مستحب و چه بسا مستحب موکد و در برخی موارد واجب شمرده می‌شود عفت و حیا از جملهٔ این صفات می‌باشند که یکی از راه‌های تأمین این صفات و سجایا، ازدواج است. اسلام با تشریع ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار می‌سازد بدین صورت که ازدواج را بهترین و طبیعی‌ترین راه تأمین نیازهای جنسی معرفی می‌کند. طبق قوانین اسلامی تنها خواندن صیغه عقد توسط زن و تایید توسط مرد صحیح است و الزامی به وجود شاهد یا نماینده دینی نیست. البته می‌توان برای خواندن این جمله کسی را وکیل کرد که لازم هم نیست که نماینده دینی باشد. شیعیان نوع دیگری از ازدواج (معروف به ازدواج موقت) را دارند که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته می‌شود.

بنابر نظر بعضی از مراجع شیعه «برای دختر رشیده اذن پدر در ازدواج موقت ضرورتی ندارد» پس از تعیین مدت زمان عقد و مهریه با خواندن صیغه عقد زن و مرد به یکدیگر محرم می‌شوند.

كلمه‌ موقت‌ به‌ معنای‌، چیزی‌ كه‌ وقتش‌ معین‌ شده‌ و آنچه‌ كه‌ در مدتی‌ محدود و معین‌ بجا می‌ماند و سپس‌ زایل‌ می‌شود و در مقابل‌ دائم‌ و پایدار.

با توجه‌ به‌ معانی‌ كلمات‌ مذكور، می‌توان‌ بیان‌ نمود روابط زوجین‌ در ازدواج‌ موقت‌ عبارتست‌ از: «رابطه‌ حقوقی‌ كه‌ برای‌ مدت‌ معین‌ بین‌ زن‌ و مرد به‌ وسیله‌ عقد ایجاد می‌شود و حق‌ تمتع‌ جنسی‌ را به‌ آنان‌ می‌دهد و وظایف‌ وتكالیفی‌ را برای‌ طرفین‌ بوجود می‌آورد.«

چکیده1

واژگان کلیدی1

مقدمه2

فصل اول:

کـلیـات

مبحث اول‌: تعاریف و مفاهیم5

گفتار اول: تعریف‌ “روابط 5

گفتار دوم: تعریف‌ زوجین ،ازدواج ، موقت5

فصل دوم:

روابط مالی و غیرمالی زوجین در ازدواج موقت

مبحث اول:روابط غیر مالی8

گفتار  اول: قابلیت‌ صحی‌ برای‌ ازدواج‌ (قابلیت‌ جسمی‌ و بلوغ8

بند اول: ازدواج‌ موقت‌ قبل‌ از بلوغ8

بند دوم: ازدواج‌ موقت‌ صغیر توسط ولی9

بند سوم: اجازه‌ پدر یا جد پدری‌ در ازدواج‌ موقت‌ دختر بالغ10

بند چهارم: طلاق‌ بار سوم‌ و نهم14

گفتار دوم: ازدواج‌ موقت‌ مرد مسلمان‌ با زن‌ غیرمسلمان‌ غیر اهل‌ كتاب‌ 17

بند اول:  ارتداد زن‌ یا شوهر بعد از ازدواج‌ موقت17

بند دوم:  احرام17

مبحث دوم:روابط مالی در ازدواج موقت18

گفتار اول: شروط ضمن‌ عقد در ازدواج‌ موقت18

بند اول: مهر در ازدواج‌ موقت19

بند دوم: تراضی‌ مقدار مهر در ازدواج‌ موقت‌ )مهرالمسمی21

بند سوم :شرط بطلان‌ ازدواج‌ موقت‌ در صورت‌ عدم‌ تأدیه‌ مهر22

گفتار دوم: اقسام‌ مهر24

بند اول: كدام‌ عنوان‌ مهر، مربوط به‌ ازدواج‌ موقت‌ است26

بند دوم: تعیین‌ مهر المثل‌ به‌ جای‌ مهر المسمی26

بند سوم:وضعیت مهریه در ازدواج موقت27

بند چهارم:  فسخ‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ قبل‌ از نزدیكی31

بند پنجم: فسخ‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ بعد از نزدیكی31

گفتار سوم : حق‌ امتناع‌ زن‌ از تمكین‌ در ازدواج‌ موقت33

بند اول: تمكین‌ عام‌ و تمكین‌ خاص34

بند  دوم: ساقط شدن‌ حق‌ امتناع‌ زن‌ در ازدواج‌ موقت35

فصل سوم:

شرایط قانونی و شرعی صحت‌ ازدواج‌ موقت‌

مبحث اول: شرایط صحت‌ ازدواج‌ موقت38

گفتار اول: قصد انشاء در ازدواج‌ موقت38

بند اول: الفاظ در ازدواج‌ موقت39

بند دوم: ایجاب‌ و قبول39

بند سوم: ایجاب‌ و قبول‌ توسط ولی‌ در ازدواج‌ موقت39

گفتار دوم:تعیین‌ زن‌ و شوهر در ازدواج‌ موقت41

بند اول: تعلیق‌ در ازدواج‌ موقت41

بند دوم: شرط خیار در ازدواج‌ موقت42

بند سوم: وكالت‌ در ازدواج‌ موقت43

بند چهارم: حدود اختیارات‌ وكیل‌ در ازدواج‌ موقت43

بند پنجم: نحوه‌ خواندن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت44

بند ششم: تعیین‌ مدت‌ در ازدواج‌ موقت45

گفتار سوم: محدودیت‌ عددی‌ در ازدواج‌ موقت46

بند اول: حقوق‌ و تكالیف‌ زوجین‌ نسبت‌ به‌ یكدیگر در ازدواج‌ موقت47

فصل‌ چهارم:

حقوق قانونی ناشی از ازدواج‌ موقت‌

مبحث اول: حق نفقه  زن با شروط درعقد موقت 50

گفتار اول: شرط حق‌ نفقه‌ در ضمن‌ عقد ازدواج‌ موقت50

بند اول: نفقه‌ برای‌ تمام‌ مدت50

بند دوم: نفقه‌ برای‌ قسمتی‌ از مدت51

بند سوم: نفقه‌ بیش‌ از مدت51

بند چهارم: تعیین‌ نفقه‌ بعد از عقد51

بند پنجم: عدم‌ شرط نفقه‌ و مدت‌ طولانی52

گفتار د وم: شرایط حق‌ نفقه‌ در ازدواج‌ موقت52

بند اول:  استنكاف‌ شوهر از پرداخت‌ حق‌ نفقه‌ در ازدواج‌ موقت53

گفتار سوم: ارث‌ در ازدواج‌ موقت54

بند اول: شرط ارث‌ در ازدواج‌ موقت55

بنددوم‌ : نحوه‌ ارث‌ بردن‌ زن‌ و شوهر در ازدواج‌ موقت56

بند سوم: نكاح منقطع و تعدد زوجات 56

گفتار چهارم: سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت 57

نتیجه گیری59

انتقادات و پیشنهادات59

منبع و مآخذ61

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی ازدواج موقت , بررسی ازدواج موقت , ازدواج موقت , دانلود , مقاله , پروژه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر